Blessures – Een zweepslag

Een zweepslag:

Een zweepslag (Coup de fouet) is een grote of kleinere scheur in een spier. Hij kan in principe in elke spier voorkomen, maar komt meestal voor in de kuit. Een ruiter kan als zijn paard gaat bokken een zweepslag oplopen in een bovenbeenspier, een auto-ongeluk of een akelige val kan een scheur geven in de meest uiteenlopende spieren. Een whiplash in de nek na bijvoorbeeld een aanrijding is letterlijk vertaald ook een zweepslag, maar is toch iets heel anders.

Een ruptuur van de achillespees komt regelmatig voor en wordt nogal eens miskend.
Meestal ontstaat de ruptuur op 3 tot 4 cm boven de aanhechting op het hielbeen (calcaneus), maar soms is er sprake van een avulsiefractuur, waarbij de pees met een stukje bot afscheurt van de calcaneus.
Vaak is er voorafgaand al enige degeneratie van de pees opgetreden, waarbij normale ouderdomsverschijnselen zoals verminderde doorbloeding en afgenomen elasticiteit een rol spelen.

Een felle pijnscheut in de achillespees komt met name bij excentrische belasting of contracties voor en wordt net als kuitspierruptuur als een zweepslag gevoeld.
De ernst en omvang van het peesletsel kan verschillen van een partiële tot een totale ruptuur.

Behandeling

De behandeling bestaat soms nog uit gipsimmobilisatie in spitsvoet, maar operatief herstel verdient toch aanbeveling.
Postoperatief wordt een onderbeengipsspalk gegeven, welke bij voorkeur al na 10 dagen in 90o wordt gebracht, ofwel wordt vervangen door een tapebandage gedurende een periode van 3 weken.
Voortzetting van de gipsbehandeling betekent, dat er nadien nog 4 tot 6 weken nodig zijn om van lopen met krukken tot een normale belasting te komen.